Villa Park MED&SPA

ul. Warzelniana 10, Ciechocinek

Website: www.villapark.pl
E-mail: recepcja@villapark.pl
Phone: +48 (54) 416 41 00

Klinika Zdrowia i Urody "Villa Park" jest najnowocześniejszym i najlepiej wyposażonym tego typu obiektem w Polsce, zapewniającym Państwu bardzo bogatą ofertę dla Gości indywidualnych i konferencyjnych oraz niepowtarzalną pełną serdeczności atmosferę. Health and Beauty Clinic "Villa Park" is the most modern and best equipped one in Poland, providing you a very wide range of individual and conference reviews, and a unique atmosphere full of warmth. "Zatrzymać młodość, zregenerować organizm" - to przesłanie naszej działalności. "Stop the youth, regenerate the organism" - this message of our business. Wykorzystując najnowsze zdobycze nauki, przygotowaliśmy dla Państwa profesjonalne programy, które pozwolą zniwelować szkodliwe skutki oddziaływania na człowieka współczesnej cywilizacji.: Using the latest advances of science, we have prepared for your professional programs that will offset the harmful effects of human impact on modern civilization.: DAY SPA vouchers Spraw sobie lub najbliższej osobie odrobinę luksusu i spędź dzień w SPA. Odwiedź najlepsze Spa w Polsce. Treat yourself or the nearest person and spend a bit of luxury day spa. Visit the Best Spa in Poland. Medical SPA Medical Spa Villa Park to całokształt leczniczo – holistycznego podejścia do pacjenta poddawanego terapii. Medical Spa Villa Park is the totality of healing - a holistic approach to the patient undergoing the therapy. W naszej Klinice kompleksowo prowadzimy specjalistyczną rehabilitację wielu schorzeń narządu ruchu i nie tylko. In our Clinic we specialized comprehensive rehabilitation of many musculoskeletal disorders, and more. W niezapomnianej atmosferze SPA poprowadzimy terapię chorób i urazów kręgosłupa, stawów obwodowych, leczenia cellulitu i otyłości. The unforgettable atmosphere of the SPA will guide management of disease and injury of the spine, peripheral joints, treatment of cellulite and obesity. Pomożemy także podnieść odporność i oczyścić organizm. We will help you also improve the immunity and cleanse the body. Prowadzimy wysoce specjalistyczne terapie urazów sportowych, gimnastyki korekcyjnej i wyrównawczej dla dzieci. We highly specialized treatments of sports injuries, corrective and compensatory gymnastics for children. Nasz ośrodek Medical Spa to także oferta dla osób starszych, proponujemy bowiem autorski program rewitalizujący SENIOR. Medical Spa The resort is also an offer for older people, because we own program revitalizing SENIOR. Nowością Kliniki SPA Villa Park jest program odnowy psychosomatycznej dla kobiet mających problemy z zajściem w ciążę. New Clinic SPA Villa Park is psychosomatic rehabilitation program for women who have difficulty becoming pregnant. Każdy pacjent w szczególnej atmosferze poddany zostanie pełnej i kompleksowej diagnostyce oraz dalece selektywnie dobranej terapii. Each patient in the special atmosphere will be subjected to a full and comprehensive diagnosis and treatment far selectively chosen. Tylko w Klinice Zdrowia i Urody Villa Park w Ciechocinku dzięki pełnej współpracy grona lekarzy z terapeutami efekty lecznicze są widoczne często już po kilku dniach terapii. Only Health and Beauty Clinic Villa Park Ciechocinek through full cooperation with therapists, doctors among therapeutic effects are often visible after a few days of therapy.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close