Warunki przystąpienia

Historia

Ideą powstania Programu była potrzeba stworzenia na rynku polskim poważnej alternatywy wobec coraz większego udziału zagranicznych sieci hotelowych, powodujących m.in. utratę polskiej tożsamości hoteli.

Obszar współpracy w ramach Programu dotyczy tych hoteli, które:

 • nie należą do globalnych sieci hotelowych,
 • charakteryzują się wyróżniającym się standardem i jakością usług,
 • nie są konkurencyjne wobec siebie (ze względu na różną lokalizację lub potencjał rynku),
 • mają kategorię co najmniej trzech gwiazdek.
 • W swojej zasadniczej linii programowej propagują dziedzictwo polskie i polską tożsamość kulturową.

Z inicjatywy Hotelu Jan III Sobieski - dziewięć hoteli (założyciele Programu), pod koniec 1997 r. podpisało "Ramowe Porozumienie o Współpracy", stanowiące swoistą Konstytucję Programu i w ten sposób powstaje program marketingowy Polish Prestige Hotels.

Wykreowanie nowej marki "Polish Prestige Hotels”, a od 2003 r. „Polish Prestige Hotels & Resorts” i konsekwentne jej popularyzowanie na zagranicznym i krajowym rynku turystycznym, to efekt działania hoteli uczestniczących w Programie.

Zakres i rodzaj uzgodnionych przez strony Porozumienia dobrowolnych zobowiązań świadczy, że "Polish Prestige Hotels & Resorts" jest programem marketingowym. Podstawowym jego elementem do 2006 roku był program rabatowy uruchamiający zniżki od cen podstawowych pokoi obowiązujących w hotelach PPH&R i prosta procedura, która premiowała tych podróżujących, którzy wybierali ofertę hoteli PPH&R (dla uzyskania zniżki wystarczyło jeśli gość w recepcji hotelowej oddał imienną kartę swojego pobytu z innego hotelu PPH&R).

Program adresowany był do gości indywidualnych, jednakże w przypadku zainteresowania Programem ze strony firm, stworzono możliwość udzielania firmom rekomendacji przez poszczególne hotele. Rekomendacja otwierała drogę do dwustronnych negocjacji pomiędzy hotelem uczestniczącym w Programie i firmą w zakresie zniżek cenowych udzielanych całej firmie, a nie tylko jej poszczególnym pracownikom.

Polish Prestige Hotels & Resorts nadal jest formułą współdziałania promocyjnego w celu pozyskiwania gości i tym samym wzrostu sprzedaży. Program adresowany jest głównie do segmentu gości biznesowych, a jego hasło przewodnie brzmiało „Dbamy o Twój prestiż za rozsądną cenę”. W chwili obecnej kierujemy się mottem: "Przyjedziesz, polubisz, powrócisz..."

Grupa PPH&R reprezentując drugi w Polsce potencjał noclegowy, coraz wyraźniej akcentuje swoją obecność na rynku. Do końca 2005 r. w ramach Programu zrealizowano kilka tysięcy noclegów. Dziś jest ich zdecydowanie więcej.

Oto wybrane fakty z dotychczasowej historii Programu:

 1. Zastrzeżenie w Urzędzie Patentowym logo Polish Prestige Hotels oraz wydanie wspólnego folderu reklamowego w wersji polsko-angielskiej. (2000 r.)
 2. Zatwierdzenie dokumentu określającego minimalne wymagania standardowo-jakościowe w hotelach PPH&R.
 3. W celu lepszego monitorowania efektywności Programu wprowadzono statystyki sprzedaży usług noclegowych hoteli PPH&R.
 4. Przeprowadzenie Konkursu Jakości Usług Hoteli PPH&R. Organizacją Konkursu zajęła się zewnętrzna firma tworząc niezależną komisję sędziowską.

  Odbyły się następujące konkursy:
  • Konkurs Kulinarny PPH "Profesjonalista Roku 2001", Hotel "Klimczok" Szczyrk, 8. 06. 2001. W Sali Kongresowej Hotel Klimczok w Szczyrku dania konkursowe przygotowywały drużyny z 15 hoteli PPH. Organizatorami konkursu byli: Polish Prestige Hotels i Komisja Gastronomiczna Polskiego Zrzeszenia Hoteli.
  • IV Konkurs Barmański Polish Prestige Hotels, "Green Hotel" Komorniki, 24. 11. 2001. W dniu 24 listopada 2001 r. w Green Hotel w Komornikach k/Poznania odbyła się IV edycja Konkursu Barmańskiego Polish Prestige Hotels. W konkursie startowało 26 uczestników.
  • Konkurs Kulinarny Profesjonalista Roku oraz konkurs barmański w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu w 2004 r.
  • Konkurs Kulinarny o tytuł "Profesjonalisty Roku" w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu w roku 2007.
  • Konkurs Kulinarny o tytuł "Profesjonalisty Roku" w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu w roku 2008.
 5. W 2002 r. powstała inicjatywa uzupełnienia oferty hoteli biznesowych jakimi są obiekty PPH, o inne zakłady hotelarskie, atrakcyjnie zlokalizowane poza dużymi aglomeracjami, a zarazem dysponujące rozbudowaną infrastrukturą usługową o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, sportowym lub leczniczym. W tym celu z inicjatywy Programu zaproszono do współpracy kilka takich obiektów i utworzona została grupa pod nazwą Polish Prestige Resorts, uzupełniająca ofertę hoteli biznesowych o usługi wypoczynkowe. Korzystający z usług hoteli PPH mają prawo do zniżek od cen pokoi w obiektach PPR w wysokości 10%. W hotelach obu grup promowane są wzajemnie usługi partnerów w tej współpracy oraz współdziałają one przy realizacji uzgodnionych przedsięwzięć.
 6. Po raz pierwszy w historii Programu wprowadzono uczestnictwo w Targach zagranicznych jako Grupa PPH&R, a nie jak dotąd indywidualne uczestnictwo poszczególnych hoteli, które na marginesie własnej promocji wspominają o istnieniu Grupy PPH i PPR (Grupa PPH uczestniczyła w Targach w Kownie, Kijowie i w Londynie). (2002 r.)
 7. Zorganizowanie Study Tour dla touroperatorów z zagranicy. (2003 r.)
 8. Zorganizowanie cyklu przedsięwzięć promujących Program z zakresu turystyki kwalifikowanej - Ogólnopolskie Regaty PPH i PPR w Mikołajkach, w Augustowie. (lata 2002-2006)
 9. Wprowadzenie Internetowego Systemu Rezerwacji i Sprzedaży miejsc hotelowych w Hotelach uczestniczących w Programie. (2004 r.)
 10. Powstanie Fundacji Polish Prestige Hotels. (maj 2005 r.)
 11. Wprowadzenie nowego, wspólnego dla wszystkich hoteli PPH&R systemu rezerwacji on-line. (wrzesień 2006r.)
 12. Powstanie nowej strony internetowej www.pphotels.pl. (wrzesień 2006 r.)
 13. Rozszerzenie zasad członkowskich grupy hoteli PPH&R. (listopad 2006 r.)
 14. Przejęcie znaku PPH&R i PPH przez Fundację od Hotelu Jan III Sobieski i podjęcie działań związanych z rejastracją znaku PPH&R na terenie Unii Europejskiej. (grudzień 2006 r.)
 15. Wprowadzenie programu lojalnościowego dla Gości indywidualnych. (marzec 2007 r.)
 16. Powstanie nowego, opartego na najnowszych technologiach, portalu internetowego Hoteli Grupy wraz z innowacyjnym systemem rezerwacji on-line (wykorzystanie technologii Ajax) www.hotelePPH.pl (grudzień 2008 r.)
 17. Uczestnictwo w Targach Lato 2009 r. (kwiecień 2009 r.)

Obecnie do programu marketingowego PPH&R należy 35 wybranych hoteli.

Warszawa, 21 sierpnia 2009 r.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij